• آزمایشگاه دانش (از ساعت 6 الی 21)، آزمایشگاه نوین (از ساعت 7 الی 23)
معاینات و آزمایشات تشخیص عفونت در بدن 

معاینات و آزمایشات تشخیص عفونت در بدن 

 

در هنگام عفونت یکسری علائم عمومی در بیمار وجود دارد مانند تب، بدحالی، درد، قرمزی و تورم در محل عفونت و ... علائم اختصاصی براساس محل و نوع عفونت متفاوت خواهد بود.

آزمایشات مربوط به تشخیص عفونت در بدن به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف) آزمایشات عمومی و غیر اختصاصی مانند:

۱. شمارش سلولهای خونی، در عفونت ها معمولا تعداد گلبولهای سفید خون افزایش می یابد
۲. آزمایش ESR یا سرعت رسوب گلبولی
۳. آزمایش CRP که روی خون انجام می شود. دو آزمایش اخیر در صورت  وجود التهاب در بدن  افزایش می یابند.

ب) آزمایش اختصاصی شامل کشت و جداسازی میکروب از بدن و یا تستهای اختصاصی تشخیصی دیگر می شود به عنوان مثال:

۱. کشت خون و جداسازی باکتری از خون عفونت خون را نشان می دهد.
۲. کشت ادرار جهت تشخیص عفونت مثانه، کلیه و مجاری ادراری  انجام می شود.
۳. کشت و آزمایش مایع مغزی-نخاعی جهت تشخیص مننژیت انجام می شود که برای بدست آوردن این مایع بیمار LP می شود.
۴. کشت سایر مایعات، ترشحات و یا بافت بدن در جاهایی که مشکوک به عفونت هست مانند هر نوع لوله گذاری در بدن نوزاد (آنژیوکت، کتتر یا شنت) از مایع داخل آن ممکن است جهت بررسی وجود عفونت نمونه گرفته شود.

قابل توجه همراهان محترم آزمایش های عمومی و تخصصی تشخیص عفونت در بدن در گروه آزمایشگاهی دانا (آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش و آزمایشگاه تشخیص طبی نوین) با تجهیزات پیشرفته با دقت و صحت بالا زیر نظر مسئولین فنی محترم آزمایشگاه انجام میگیرد.